fbpx

Интерферометричен радар със синтетична апертура (ИРСА)

(ИРСА) - система за наблюдение
Интерферометричен радар със синтетична апертура (ИРСА)
 • Интерферометричният радар със синтетична апертура (ИРСА) открива и замерва измествания с течения на времето. Тази технология се основава на сравняването на множество двойки радарни изображения.
 • Радарът за засичане на скоростта на движещ се обект се използва много често и намира приложение в добре познати области от живота:
  • във военната сфера – за изчисляване скоростта на приближаващ се самолет.
  • в бейзбола  – за измерване скоростта на хвърлената от играча бърза топка.
  • от правоприлагащите органи – за да установят дали карате с превишена скорост.
Предимства при използване на ИРСА:
 • Висока точност: способност за откриване на годишно изместване от 1 – 2 милиметра.
 • Голяма зона на покритие: изображения (области на анализ), всяко от които обхваща над 1500 квадратни километра;
 • Плътно покритие на данни: за всяка една област на интерес обикновено се генерират десетки милиони точки от данни;
 • Дистанционно наблюдение: не се изисква използване на наземни инструменти или извършване на лични проверки;
 • Цялостно наблюдение върху обекта: често се откриват измествания в области, за които няма данни да са рискови;
 • Честота на измерване: актуализирани замервания на изместването след всяко едно повторно посещение на сателита (обикновено на всеки 2 до 12 дни).
Сателитни опции

Сателит

Диапазон

Точност

 Растителност

 Разделителна способност1

Отпечатък на изображението (WxL)2

 Време за повторно посещение (дни)

 TerraSAR-X (TSX)

X

2 мм.

Слаба

 3 метра

30 км. x 50 км.

4 – 11

Cosmo (CSK)

X

3 мм. Слаба  3 метра 40 км.  x 40 км. 4 – 16
Sentinel

C

4 мм.

Умерена

 20 метра

250 км.  x 250 км.

6 – 12

Radarsat-2

C

4 мм.

Умерена

 3 метра

20 км.  x 20 км.

24

ALOS-2

L

2 см.

Отлична

 3 метра

55 км.  x 70 км.

14

SAOCOM

L

2 см.

Отлична

 10 метра

55 км.  x 70 км.

8

1Разделителната способност зависи от лъчевия режим, избран за програмата по наблюдение, като тя може да варира от 50 сантиметра до 20 метра.

2Размерът на отпечатъка зависи от лъчевия режим, избран за проекта по наблюдение, като е възможно той да се различава от посочените размери.

 

(ИРСА) – система за наблюдение