fbpx

Project BG16RFOP002-1.005-0287-C01

Сентра ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0287-C01.
Съобщение за пресата на български език : BG16RFOP002-1.005-0287-C01.pdf