ОБЩ ПРЕГЛЕД

Сентра разработва IoT продукти и комуникационни решения, за съвременната свързана инфраструктура.

Ние специализираме в интеграцията на индустриални IoT устройства (IIoT) и клетъчно IoT оборудване.
Имате ли нужда от персонализирано решение? Специално комуникационно оборудване, допълнителен порт или конкретна функционалност? Обърнете се към нас

Продуктови категории

Контролери, индустриални компютри и дейта логери

Контролери, индустриални компютри и дейта логери

Комуникационно оборудване

Комуникационно оборудване

Пиезометрични сензори

Пиезометрични сензори

Инклинометрични сензори

Инклинометрични сензори

Сензори за наклон

Сензори за наклон

Акселерометри

Акселерометри

Товарни клетки

Товарни клетки

Сензори за налягане

Сензори за налягане

Вибро сензори

Вибро сензори

Отчитащи устройства

Отчитащи устройства

Видео наблюдение и контрол на достъпа

Видео наблюдение и контрол на достъпа

Автономни захранващи системи

Автономни захранващи системи

Зарядни станции за електромобили

Зарядни станции за електромобили

Метеорологични станции и оборудване

Метеорологични станции и оборудване

Топографско оборудване

Топографско оборудване

Интелигентен дом

Интелигентен дом

Телемедицина

Телемедицина

Улично осветление

Улично осветление

Информационни табла и панели

Информационни табла и панели

Дистанционно отчитане

Дистанционно отчитане