SENTRA SYSTEMS®

Съвременни IoT решения за модерния град. Широко портфолио от продукти и услуги за интелигентен град, интегрируеми в единна, модулно базирана облачна система – от улично осветление, през трафик и паркиране, до опазване на общественото здраве.

МОНИТОРИНГ НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Наблюдение на язовири, свлачища, тунели и др. Работим с някои от водещите производители на геотехническо оборудване. Така, нашите клиенти получават цялостно решение, удовлетворяващо конкретните им нужди.

ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

С дългогодишен опит в доставката, инсталирането и обслужването на зарядни станции за електромобили, СЕНТРА може да ви предложи комплексен продукт, съобразен с конкретните ви нужди.

SCADA система

SENTRA SCADA®. Модулно базираната ни система за контрол и управление на ВиК инфраструктура предлага стабилна работа с широк набор от крайни устройства – както според производителя, така и според поддържаната комуникация.

Контролирайте устройствата, процесите и инсталациите в дома си. От климатизацията, отоплението и осветлението, през видео наблюдението, дори и до контрол на достъпа – всичко е във вашия мобилен телефон.

МЕТЕОРОЛОГИЯ И СВЪРЗАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Модерните IoT решения позволяват оптимизация на разходите на земеделските производители – дали чрез наблюдение и прогнозиране на процесите или чрез контрол в реално време, оперативните ви показатели ще бъдат подобрени.

previous arrow
next arrow
Slider
SENTRA SYSTEMS®
МОНИТОРИНГ НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
SCADA система – SENTRA SCADA®
ДОМЪТ НА БЪДЕЩЕТО
МЕТЕОРОЛОГИЯ И СВЪРЗАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
previous arrow
next arrow
Slider

Предимства

Сентра разработва широко портфолио от хардуерно и софтуерно оборудване за събиране, сигурен пренос, съхраняване, обработка, анализ и визуализация на данни, както на локално ниво, така и в облака. Нашата платформа се базира на изцяло мащабируема, модулна on-premises / edge архитектура, позволяваща на потребителя да управлява своите системи според специфичните си IoT нужди.

ЕНЕРГЕТИКА и КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Сентра предлага персонализирани услуги за мониторинг и управление на електроснабдителната и ВиК инфраструктурата, за превенция на бедствия и аварии, и наблюдение на критична инфраструктура. Нашият екип ще ви подпомага през целия процес на проектиране, инсталиране, управление и контрол, интеграция с други системи и пр.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

Интелигентно улично осветление; свързани устройства и инфраструктури (вкл. зарядни станции за електромобили и паркинг сензори), нашите решения са тук, за да осигурят оптимизирана консумация на електричество и вода, да помагат на хората да се придвижват бързо и ефективно, да оптимизират потреблението на ресурси и емисиите на СО2.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ЖИЛИЩА

Една от основните ни цели е да направим дома Ви по-безопасен, по-интелигентен, да Ви осигури повече удобство и по-добър начин на живот.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Съвременните решения за телемедицина и социална дистанция позволяват на здравните учреждения и доставчиците на здравни услуги да се възползват пряко от IoT. В настоящата среда на COVID-19, това разкрива изцяло нови, ориентирани към клиента сектори и бизнес модели.

ГЕОТЕХНИЧЕСКО И СТРУКТУРНО НАБЛЮДЕНИЕ, МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Наблюдение в реално време на големи инфраструктурни съоръжения, обекти и сгради – включително устройства за събиране и запис на данни, видеонаблюдение, анализ и др.

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И КОМУНИКАЦИЯТА

Нашите клиенти могат да се възползват от обширния ни опит в областта на ИТ, комуникациите, електрониката и мехатрониката, като например: контролери, индустриални компютри, комуникационни модули и др.

Системни решения

18@2x
Улично осветление
Доставка на LED осветители, софтуер и комуникационно оборудване
Smart Transport

Интелигентни транспортни системи
Доставка и проектиране на:

-Системи за фото и видеозапис на нарушения по пътищата и контрол на движението
-Интелигентно видеонаблюдение и видеоанализ
-Интелигентни системи за паркиране и автоматизация на контрола на достъпа.

19@2x
Контрол на достъпа
Бариери, Турникети, софтуерни приложения
20@2x

Видеонаблюдение
Проектиране, инсталация и поддръжка на:

-Видео наблюдение 24/7
-Автоматично разпознаване на регистрационни номера
-Събиране на статистика за трафика
-Откриване на обект
-Фиксиране на движение
-Идентификация на чужди обекти
-Откриване на спиране на превозното средство
-Преброяване на посетителите
-Откриване на тълпи
-Поточно предаване

Electromobility
Електромобилност
Доставка, монтаж и поддръжка на битови и публични зарядни станции
12@2x
Телемедицина
Доставка на устройства и софтуер за дистанционно наблюдение
Solar Panel

Фотоволтаични системи

Цялостно проектиране и изпълнение на фотоволтаични   проекти

Satelite

Интерферометричен радар със синтетична апертура (ИРСА) –  наблюдение

Техника за картографиране на деформация на земята с помощта на радарни изображения на земната повърхност, събрани от орбитални спътници.
Проектиране и изграждане на ИРСА  системи за наблюдение.

23@2x
Наблюдение на водите
Проектиране и изграждане на системи за наблюдение на водното ниво и системи за превенция от наводнения
24@2x
Наблюдение на критична инфраструктура – язовири
Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време
25@2x
Наблюдение на критична инфраструктура – свлачища
Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време
26@2x

Наблюдение на мини и хвостохранилища

Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време

27@2x
Наблюдение на критична инфраструктура – мостове, тунели, сгради
Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време
28@2x
SCADA системи за контрол и управление на ВиK и енергийна инфраструктура
Проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на SCADA системи за ВиК и електроенергийна инфраструктура
29@2x
Интелигентно земеделие
Проектиране и изграждане на устройства и системи
30@2x

Eкология и околна среда
Проектиране и изграждане на устройства и системи

31@2x
Комуникации
Проектиране и производство на телекомуникационни и IoT устройства – контролери, логери, комуникационни модули и др.
Sentra Smart house 1

Сградна автоматизация

  Проектиране, изграждане, внедряването и поддържане на системи за сградна автоматация, тип „интегигентен дом“

Sentra_Digital image

STEM и конферентно оборудване

Доставка на интераквини дъски и диспли. STEM оборудване и класни стаи.

10@2x

Дистанционно отчитане

Доставка на измервателни устройства

18@2x

Улично осветление

Доставка на LED осветители, софтуер и комуникационно оборудване

Smart Transport

Интелигентни транспортни системи

Доставка и проектиране на:
-Системи за фото и видеозапис на нарушения по пътищата и контрол на движението
-Интелигентно видеонаблюдение и видеоанализ
-Интелигентни системи за паркиране и автоматизация на контрола на достъпа

19@2x

Контрол на достъпа

Бариери, Турникети, софтуерни приложения

20@2x

Видеонаблюдение

Проектиране, инсталация и поддръжка на:
-Видео наблюдение 24/7
-Автоматично разпознаване на регистрационни номера
-Събиране на статистика за трафика
-Откриване на обект
-Фиксиране на движение
-Идентификация на чужди обекти
-Откриване на спиране на превозното средство
-Преброяване на посетителите
-Откриване на тълпи
-Поточно предаване

Electromobility

Електромобилност

Доставка, монтаж и поддръжка на битови и публични зарядни станции

12@2x

Телемедицина

Доставка на устройства и софтуер за дистанционно наблюдение

23@2x

Наблюдение на водите

Проектиране и изграждане на системи за наблюдение на водното ниво и системи за превенция от наводнения

24@2x

Наблюдение на критична инфраструктура – язовири

Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време

25@2x

Наблюдение на критична инфраструктура – свлачища

Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време

26@2x

Наблюдение на мини и хвостохранилища

Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време

27@2x

Наблюдение на критична инфраструктура – мостове, тунели, сгради

Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време

28@2x

SCADA системи за контрол и управление на ВиK и енергийна инфраструктура

Проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на SCADA системи за ВиК и електроенергийна инфраструктура

29@2x

Интелигентно земеделие

Проектиране и изграждане на устройства и системи

30@2x

Екология и околна среда​

Доставка на сензори, проектиране, инсталация и поддръжка на системи

31@2x

Комуникации

Проектиране и производство на телекомуникационни и IoT устройства – контролери, логери, комуникационни модули и др.

Сградна автоматизация

Проектиране, изграждане, внедряването и поддържане на системи за сградна автоматация, тип „интегигентен дом“

Фотоволтаични системи

Цялостно проектиране и изпълнение на фотоволтаични   проекти

Интерферометричен радар със синтетична апертура (ИРСА) -  наблюдение

Техника за картографиране на деформация на земята с помощта на радарни изображения на земната повърхност, събрани от орбитални спътници. Проектиране и изграждане на ИРСА  системи за наблюдение

STEM и конферентно оборудване

Доставка на интераквини дъски и диспли. STEM оборудване и класни стаи

10@2x

Дистанционно отчитане

Доставка на измервателни устройства

Партньори

От 45 производители на сензори и други IoT устройства, до системни интегратори, доставчици на решения и софтуерни разработчици – партньорската ни мрежа позволява да покрием цялата IoT среда и така да предложим комплексна интеграция и бързо внедряване на желаното решение.

За Нас

IoT платформа и SCADA софтуер

НАШАТА ВИЗИЯ:​

Като използват нашето цялостно решение за автоматизиране на IoT сигурността, криптиране на комуникацията, частно сертифициране и активна защита, клиентите на Сентра могат да се възползват от по-голяма безопасност за своите свързани устройства.

КАКВО ПРАВИМ:

Ние разработваме нови IoT продукти и софтуерни решения, на които винаги можете да разчитате. Един надежден, свързан свят, в който машините ни помагат да решим ежедневните си проблеми, да направим живота си по-лесен и да създадем повече благоденствие за хората, отколкото някога бихме могли да си представим.

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Нашата интегрирана система за управление позволява непрекъснато подобряване на изключително значими процеси за разработване на проекти и управление – понастоящем Сентра притежава следните сертификати: ISO/IEC 20000-1:2011; ISO/IEC 27001:2013; ISO 9001:2015.

Новини

СЕНТРА ООД приключи успешно проект за повишаване на енергийната ефективност на улично осветление
СЕНТРА ООД приключи успешно проект за повишаване на енергийната ефективност на улично осветление в селата: Лозен, Симеоновец и Семчиново в Община Септември
октомври 11, 2022
XV Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
В периода 6-8 октомври 2022г, ще се проведе XV Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
септември 12, 2022
Започна приемът на проекти по процедурата за подобряване на енергийната ефективност на микро, малки и средни производствени предприятия.
Проектни предложения могат да се подават до 16:30 ч. на 23 май 2022 г.
Безвъзмездната финансова помощ по мярката е между 25 000 лв. и 150 000 лв., при 50% съфинансиране.
май 6, 2022
Международно изложение за енергоефективно, екологично и функционално строителство
За поредна година СЕНТРА ООД ще вземе участие в най-популярното строително изложение в България – „Архитектурно строителна седмица“ в Интер Експо Център – София.
март 10, 2022
Наблюдение, чрез Интерферометричен радар със синтетична апертура (ИРСА)
Интерферометричният радар със синтетична апертура (ИРСА) открива и замерва измествания с течения на времето. Тази технология се основава на сравняването на множество двойки радарни изображения.
септември 17, 2021
Партньорство за разпространение
Сентра ООД и RST Instruments с гордост обявяват своето дистрибуторско партньорство. RST Instruments е световен лидер в проектирането, производството и продажбата на геотехнически, екологични и структурни инструменти за мониторинг и системи за събиране на данни.
септември 15, 2021
СЕНТРА ООД – генерален спонсор на събитието
В периода 7-9 октомври 2021г, ще се проведе XIV Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие. http://conferenceroad.bg/. Конференция се организира ежегодно от Институт по транспортно строителство и инфраструктура https://institute-tsi.com/, Сдружение „БФТИ“ http://www.forumti.bg/ и Факултет по транспортно строителство към УАСГ https://www.fte-uacg.bg/. Ежегодно събитието събира над 400 изявени специалисти от бизнеса, науката и администрацията, които обсъждат […]
август 2, 2021
Project BG16RFOP002-1.001-0452-C01
Сентра ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0452-C01.Съобщение за пресата на български език : BG16RFOP002-1.001-0452-C01.pdf
април 21, 2021
Project BG16RFOP002-1.005-0287-C01
Сентра ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0287-C01.Съобщение за пресата на български език : BG16RFOP002-1.005-0287-C01.pdf
април 20, 2021
previous arrow
next arrow
Slider