SENTRA SYSTEMS®

Съвременни IoT решения за модерния град. Широко портфолио от продукти и услуги за интелигентен град, интегрируеми в единна, модулно базирана облачна система – от улично осветление, през трафик и паркиране, до опазване на общественото здраве.

МОНИТОРИНГ НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Наблюдение на язовири, свлачища, тунели и др. Работим с някои от водещите производители на геотехническо оборудване. Така, нашите клиенти получават цялостно решение, удовлетворяващо конкретните им нужди.

ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

С дългогодишен опит в доставката, инсталирането и обслужването на зарядни станции за електромобили, СЕНТРА може да ви предложи комплексен продукт, съобразен с конкретните ви нужди.

SCADA система

SENTRA SCADA®. Модулно базираната ни система за контрол и управление на ВиК инфраструктура предлага стабилна работа с широк набор от крайни устройства – както според производителя, така и според поддържаната комуникация.

ДОМЪТ НА БЪДЕЩЕТО

Контролирайте устройствата, процесите и инсталациите в дома си. От климатизацията, отоплението и осветлението, през видео наблюдението, дори и до контрол на достъпа – всичко е във вашия мобилен телефон.

МЕТЕОРОЛОГИЯ И СВЪРЗАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Модерните IoT решения позволяват оптимизация на разходите на земеделските производители – дали чрез наблюдение и прогнозиране на процесите или чрез контрол в реално време, оперативните ви показатели ще бъдат подобрени.

previous arrow
next arrow
Slider
SENTRA SYSTEMS®
МОНИТОРИНГ НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
SCADA система – SENTRA SCADA®
ДОМЪТ НА БЪДЕЩЕТО
МЕТЕОРОЛОГИЯ И СВЪРЗАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
previous arrow
next arrow
Slider

Предимства

Сентра разработва широко портфолио от хардуерно и софтуерно оборудване за събиране, сигурен пренос, съхраняване, обработка, анализ и визуализация на данни, както на локално ниво, така и в облака. Нашата платформа се базира на изцяло мащабируема, модулна on-premises / edge архитектура, позволяваща на потребителя да управлява своите системи според специфичните си IoT нужди

ЕНЕРГЕТИКА и КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Сентра предлага персонализирани услуги за мониторинг и управление на електроснабдителната и ВиК инфраструктурата, за превенция на бедствия и аварии, и наблюдение на критична инфраструктура. Нашият екип ще ви подпомага през целия процес на проектиране, инсталиране, управление и контрол, интеграция с други системи и пр.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

Интелигентно улично осветление; свързани устройства и инфраструктури (вкл. зарядни станции за електромобили и паркинг сензори), нашите решения са тук, за да осигурят оптимизирана консумация на електричество и вода, да помагат на хората да се придвижват бързо и ефективно, да оптимизират потреблението на ресурси и емисиите на СО2.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ЖИЛИЩА

Една от основните ни цели е да направим дома Ви по-безопасен, по-интелигентен, да Ви осигури повече удобство и по-добър начин на живот.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Съвременните решения за телемедицина и социална дистанция позволяват на здравните учреждения и доставчиците на здравни услуги да се възползват пряко от IoT. В настоящата среда на COVID-19, това разкрива изцяло нови, ориентирани към клиента сектори и бизнес модели.

ГЕОТЕХНИЧЕСКО И СТРУКТУРНО НАБЛЮДЕНИЕ, МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Наблюдение в реално време на големи инфраструктурни съоръжения, обекти и сгради – включително устройства за събиране и запис на данни, видеонаблюдение, анализ и др.

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И КОМУНИКАЦИЯТА

Нашите клиенти могат да се възползват от обширния ни опит в областта на ИТ, комуникациите, електрониката и мехатрониката, като например: контролери, индустриални компютри, комуникационни модули и др.

Устройства

City Map
18@2x
Улично осветление
Доставка на LED осветители, софтуер и комуникационно оборудване
11@2x
Интелигентни паркинги
Сензори, LoRa и NB контролери – доставка и изграждане
19@2x
Контрол на достъпа
Бариери, Турникети, софтуерни приложения
20@2x
Видеонаблюдение
Проектиране, инсталация и поддръжка
16@2x
Електромобилност
Доставка, монтаж и поддръжка на битови и публични зарядни станции
2@2x
Управление на отпадъците
Проектиране и изграждане на устройства и системи
12@2x
Телемедицина
Доставка на устройства и софтуер за дистанционно наблюдение
22@2x
Екология
Доставка на сензори, проектиране, инсталация и поддръжка на системи
23@2x
Наблюдение на водите
Проектиране и изграждане на системи за наблюдение на водното ниво и системи за превенция от наводнения
24@2x
Наблюдение на критична инфраструктура – язовири
Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време
25@2x
Наблюдение на критична инфраструктура – свлачища
Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време
26@2x
Наблюдение на инфраструктурни елементи – мини и хвостохранилища
Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време
27@2x
Наблюдение на критична инфраструктура – мостове, тунели, сгради
Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време
28@2x
SCADA системи за контрол и управление на ВиK и енергийна инфраструктура
Проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на SCADA системи за ВиК и електроенергийна инфраструктура
29@2x
Интелигентно земеделие
Проектиране и изграждане на устройства и системи
30@2x
Околна среда
Проектиране и изграждане на устройства и системи
31@2x
Комуникации
Проектиране и производство на телекомуникационни и IoT устройства – контролери, логери, комуникационни модули и др.

Улично осветление

Доставка на LED осветители, софтуер и комуникационно оборудване

Интелигентни паркинги

Сензори, LoRa и NB контролери – доставка и изграждане

Контрол на достъпа

Бариери, Турникети, софтуерни приложения

Видеонаблюдение

Проектиране, инсталация и поддръжка

Електромобилност

Доставка, монтаж и поддръжка на битови и публични зарядни станции

Управление на отпадъците

Проектиране и изграждане на устройства и системи

Телемедицина

Доставка на устройства и софтуер за дистанционно наблюдение

Екология

Доставка на сензори, проектиране, инсталация и поддръжка на системи

Наблюдение на водите

Проектиране и изграждане на системи за наблюдение на водното ниво и системи за превенция от наводнения

Наблюдение на критична инфраструктура – язовири

Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време

Наблюдение на критична инфраструктура – свлачища

Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време

Наблюдение на инфраструктурни елементи – мини и хвостохранилища

Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време

Наблюдение на критична инфраструктура – мостове, тунели, сгради

Доставка на геотехническо оборудване. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за наблюдение в реално време

SCADA системи за контрол и управление на ВиK и енергийна инфраструктура

Проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на SCADA системи за ВиК и електроенергийна инфраструктура

Интелигентно земеделие

Проектиране и изграждане на устройства и системи

Околна среда

Проектиране и изграждане на устройства и системи

Комуникации

Проектиране и производство на телекомуникационни и IoT устройства – контролери, логери, комуникационни модули и др.

Партньори

От 45 производители на сензори и други IoT устройства, до системни интегратори, доставчици на решения и софтуерни разработчици – партньорската ни мрежа позволява да покрием цялата IoT среда и така да предложим комплексна интеграция и бързо внедряване на желаното решение.

За Нас

IoT платформа и SCADA софтуер

НАШАТА ВИЗИЯ:​

Като използват нашето цялостно решение за автоматизиране на IoT сигурността, криптиране на комуникацията, частно сертифициране и активна защита, клиентите на Сентра могат да се възползват от по-голяма безопасност за своите свързани устройства.

КАКВО ПРАВИМ:

Ние разработваме нови IoT продукти и софтуерни решения, на които винаги можете да разчитате. Един надежден, свързан свят, в който машините ни помагат да решим ежедневните си проблеми, да направим живота си по-лесен и да създадем повече благоденствие за хората, отколкото някога бихме могли да си представим.

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Нашата интегрирана система за управление позволява непрекъснато подобряване на изключително значими процеси за разработване на проекти и управление – понастоящем Сентра притежава следните сертификати: ISO/IEC 20000-1:2011; ISO/IEC 27001:2013; ISO 9001:2015.

Новини

Партньорство за разпространение
Sentra and RST Instruments are proud to announce their Distribution Partnership. RST Instruments is a global leader in the design, manufacturing and sale of geotechnical, environmental and structural monitoring instruments and data collection systems.
април 21, 2021
Project BG16RFOP002-1.001-0452-C01
Sentra signed a grant contract with the Managing Authority of the Operational Program „Innovation and Competitiveness“ for the implementation of project BG16RFOP002-1.001-0452-C01.Press release in Bulgarian language : BG16RFOP002-1.001-0452-C01.pdf
април 21, 2021
Project BG16RFOP002-1.005-0287-C01
Sentra signed a grant contract with the Managing Authority of the Operational Program „Innovation and Competitiveness“ for the implementation of project BG16RFOP002-1.005-0287-C01.Press release in Bulgarian language : BG16RFOP002-1.005-0287-C01.pdf
април 20, 2021
previous arrow
next arrow
Slider